JdemeFandit - pořadatelé

Nejlepší způsob jak dát vědět o vaší akci


Pohodlně zadejte zápasy

Přes pohodlné administrační rozhraní zadáte místa, časy a další údaje o zápasu ve struktorované formě.

Uživatelé lehce vyhledají vaši akci

Portál je optimalizovaný tak, aby uživatelé lehce vyhledali vaši akci jak na stolním počítači, tak na mobilním zařízení. Zajistíme za Vás funkce SEO pro vyhledavače.

Propojte se se sociálními sítěmi

JdemeFandit slouží jako integrátor vstupních bodů do sociálních sítí. Návštěvníci tak lechce vyhledají např. Vaši událost na Facebooku.

Sledujte statistiky a chování uživatelů

Naše aplikace shromažďuje anonymní data o chování uživatelů. Můžete tak sledovat statistiky zobrazení Vašich dat a trendy v chování uživatelů.

Naše reklama je Vaše reklama

Reklama na náš portál je zároveň reklamou na Vaše akce. V budoucnu plánujeme investovat část příjmů do reklamy a ještě tak zvýšit návštěvnost.

Propojíme Vaše data

Umožníme propojení portálu s dalšími aplikacemi na internetu. Regionální a zájmové servery tak budou moci zobrazovat aktuální data o Vašich akcích.

Tvořte s námi další funkce

Portál je v neustálém vývoji. Postupně budeme doplňovat novou funkčnost v závislosti na trendech a zpětné vazby od uživatelů.

Cena za zveřejnění akce

Akce konané do 1.1.2019 je možné zadávat zdarma. Stačí se registrovat. V dalších letech počítáme, že u akcí se vstupným a za zvýraznění akce budeme účtovat drobné poplatky za zveřennění formou předplaceného kreditu.

Platba proběhne vždy předem Vaší aktivitou, v žádném případě po Vás nebudeme vyžadovat poplatky zpětně.

Akce s volným vstupem chceme zveřejňovat vždy bez poplatku.

Získávání dat

V první fázi získáváme data ze zdrojů volně dostupných na internetu. Budeme, ale jednině rádi, pokud nad těmito daty převezmete kontrolu, jak co do obsahu, tak co do úplnosti. Rádi s vámi budeme spolupracovat i na automatickém nahrání dat.

©2016 JdemeFandit