Výměna dat se systémy pořadatele

Popis prostředí

Pro naše partnery nabízíme 2 prostředí

Demo prostředí

Demo prostředí je identické s produkčním prostředím. Jeho použití je zcela zdarma. Rozdíly oproti produkčnímu prostředí jsou tyto.

Demo prostředí je dostupné na url https://www.jdemefandit.cz:7443 (http://www.jdemefandit.cz:7070).

Všechna url jsou shodná s produkčním prostředím. Liší se pouze port.

Založení účtu v demo prostředí

Pro založení účtu postupujte zcela stejně jako v produkčním prostředí. Vyplňte registraci s kontaktem na osobu, která má dostávat emailové notifikace na tomto prostředí. Doporučujeme zvolit tarif "Nový zákazník".

Dokoupení kreditu v demo prostředí

V demo prostředí postupujte shodně jako v produkčním prostředí. Žádná částka Vám nebude naúčtována.

Pužíváme demo verzi platební brány jejíž chování nemůžeme ovlivnit. V současné době doporučujeme vybrat platbu bankovním převodem. Tak nejsnáze získáte potřebné kredity

Produkční prostředí

Produční prostředí obsahuje živá data a jste zodpovědni za jejich správnost.

Možnosti datové integrace s Vašimi systémy

Dávkový import z Excelu

Portál JdemeFandit umožnuje dávkový import dat. Pro usnadnění jsme pro vás připravili vzorový XLS soubor, který můžete získat zde.
Postup pro import je následující:

 1. V administraci akcí zadejte jedno nebo více sportovišť.
 2. Názvy sportovišť a jejich id zadejte do záložky "Locations".
 3. Vyplňte údaje o Vašich akcích v první záložce.
 4. Zkopírujte jedno nebo více polí ze sloupce "JSON" do schránky.
 5. Jděte do záložky "Moje Akce" v administraci. V horní liště vyberte časové období, pro které chcete importovat akce. Akce mimo toto časové období nebude možné uložit. Maximum je jeden rok, pokud máte akce ve více letech proveďte import dvakrát
 6. Vložte obshah schránky do pole "Import" v nástrojích záložky "Moje akce" v administraci. Importujte tlačítkem "Import".
 7. Zavřete okno "Nástroje", zkontrolujte a uložte každou jednotlivou akci. (V budoucnu umožníme hromadné uložení.)
Pozn.: V Excelu je možné zadat v některých případech nevalidní data. Věnujte tedy větší pozornost výsledku Vašeho importu než při zadání pomocí formuláře. Pokud si nejste jisti požádejte nás o zkušební import na našem testovacím prostředí.

Export dat

Při návrhu datové integrace zvažte i možnost uržování vašich dat v našem systému a jeho export na Váš Web. V současné době umožúje portál JdemeFandit export v datovém formátu JSON, ale v budoucnosti na základě Vašeho zájmu budeme podporu formátů rozširovat. Bude možné např. exportovat HTML fragment, který rovnou vložíte na Váš web.

Import JSON

Portál JdemeFandit umožnuje automatické vložení dat ve formátu JSON a to jak přes web, tak voláním webové služby Portálu JF.

Přes web vložíte akci stejným postupem jako při exportu z Excelu (popsáno výše). Je moné importovat více akci najednou. Zatím není možné importovat sportoviště.

Webové služby portálu JdemeFandit

Webové služby jsou přístupné přes protokol HTTPS s BASIC authentikací. Jako přihlašovací údaje je možné použít stejné jméno a heslo jako pro přístup k administraci. Pokud potřebujete pro produkční prostředí založit jiného uživatele, kontaktujte nás a vytvoříme Vám k Vaší smlouvě další technický účet.

Portál jdeme fandit nabízí tyto webové služby:

URLPopis
/rest/selfcare/event/getEvents GETZískání akcí za daný rok, nebo menší časové období
/rest/selfcare/event/saveEvent POSTUložení nové nebo změna stávající akce

Ukázka PHP kódu, který uloží novou událost nebo změní stávájící s Vaším id 0001:

<?php
$jf_contractId = 6;
$jf_locationId = 5;
$jf_username = "hokej@jdemefandit.cz";
$jf_password = "my_strong_passwd";

$jf_eventData = array(
    //Povinné atributy
    'externalId' => '0001',
    'locationId' => $jf_locationId,
    'title' => 'Můj první zápas',
    'dateFrom' => strtotime('2017-12-20 19:13:37') * 1000,
    'price' => '50',
    'sport' => 'ice_hockey',
    'league' => '2',
    'ageCategory' => '6',
    'category' => '2',
    'contactName' => 'Michal Ambrož',
    'contactPrivatePhone' => '+420 608 214 915',
    'status' => 'A',
    //Doporučené atributy
    'description' => 'Krátký popis mojí akce.....',
    'priceMax' => '80',
    'reducedPrice' => 'true',
    'homeTeam' => 'Můj team',
    'hostTeam' => 'Hostující team',
    'facebookEvent' => '258694757881474',
    'www' => 'http://mujklub.cz/mojeakce',
    'contactPublicPhone' => '+420 608 214 915',
    'moreInfo' => '<p>Více informací o zápase</p>'
);

$url = "https://www.jdemefandit.cz:7443/rest/selfcare/event/saveEvent?contractId=" . $jf_contractId;
$content = json_encode($jf_eventData);

$curl = curl_init($url);
curl_setopt($curl, CURLOPT_HEADER, false);
curl_setopt($curl, CURLOPT_RETURNTRANSFER, true);
curl_setopt($curl, CURLOPT_HTTPHEADER,
    array("Content-type: application/json"));
curl_setopt($curl, CURLOPT_USERPWD, $jf_username . ":" . $jf_password);
curl_setopt($curl, CURLOPT_POST, true);
curl_setopt($curl, CURLOPT_POSTFIELDS, $content);

$json_response = curl_exec($curl);

$status = curl_getinfo($curl, CURLINFO_HTTP_CODE);

if ( $status != 200 ) {
  die("Error: call to URL $url failed with status $status, response $json_response, curl_error " . curl_error($curl) . ", curl_errno " . curl_errno($curl));
}


curl_close($curl);

$response = json_decode($json_response, true);
			 

Pokud chcete do Portálu JF automaticky importovat Vaše data kontaktuje nás.

Získání dat pro server třetí strany

Portál JdemeFandit umožnuje export výseku svých dat pro ostatní servery. Použití této funkce vidíme zejména pro regionální nebo zájmové servery, které uživatelům nabídnou seznam akcí odpovídající jejich cílové skupině s možností prokliku do portálu JF.

V první verzi nabízíme vložení HTML fragmentu do vašich stránek, které graficky sladíte pomocí vlastních CSS stylů. Tento fragment obsahuje seznam sportovních akcí na základě těchto kritérií:

 1. geografické omezení (zeměpisná šířka a déka, poloměr oblasti)
 2. omezení na sport
 3. časové omezení
 4. třídění (podle času nebo vzdálenosti)
 5. max. počet položek

Pokud chcete do vaší aplikace automaticky importovat naše data, kontaktuje nás, a portál JF Vám poskytne url, na kterém budete mít příslušný fragment k dispozici.

Pozn.: V současné chvíli se jedná o pilotní funkčnost, kterou je možno upravit na základě požadavků a zpětné vazby od odběratelů dat.

©2016 JdemeFandit